Flornex พื้นโรงงาน Epoxy Pu กันซึมดาดฟ้า พื้นสนามกีฬา

                  ผลงานของเรา                 

 

    ผลงานของเรา     

 

พื้น PU โรงงานไอศกรีม Bucket berg

ติดตั้งพื้น PU โรงงานไอศกรีม พื้นที่ขนาด 105 ตารางเมตร

พื้น EPOXY อาคารทองฟรีเวย์

ติดตั้งพื้น EPOXY โรงจอดรถผู้บริหาร อาคารทองฟรีเวย์ พื้นที่ขนาด 70 ตารางเมตร

พื้น EPOXY Ceva logistics

เคลือบพื้น EPOXY หนา 3 มม. พื้นที่ไม้อัดพื้นที่รวมทั้งหมด 123 ตารางเมตร

พื้นกันซึมดาดฟ้า Huang Jue Noodle

ติดตั้งพื้นกันซึมดาดฟ้า อาคารพานิชย์เก่า พื้นที่ 37 ตารางเมตร

พื้น PU บริษัท Nutrinox Co., Ltd

เคลือบพื้น PU MF ความหนา 4 มม. พื้นที่ 380 ตารางเมตร

พื้น EPDM โรงพยาบาลสินแพทย์ จ.นครปฐม

พื้นสนาม EPDM ความหนา 20 มม. สีน้ำเงิน พื้นที่ 93 ตารางเมตร

พื้น PU กันซึมดาดฟ้า วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม

เคลือบพื้น PU กันซึมดาดฟ้า พื้นที่ 125 ตารางเมตร

พื้น EPOXY บันได และ ตีเส้น โบ๊เบ๊ สเตชั่น

พื้น EPOXY และตีเส้นบันได พื้นที่ 12 ตารางเมตร

พื้น EPOXY

พื้น PU

พื้นกันซึมดาดฟ้า

พื้น FRP