Flornex พื้นโรงงาน Epoxy Pu กันซึมดาดฟ้า พื้นสนามกีฬา

เงื่อนไขการรับประกันงานพื้น

 

ลูกค้าทำการใช้บริการติดตั้งสินค้าจากช่างผู้ชำนาญการจากทางบริษัท จะมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ในระยะเวลารับประกัน บริษัทให้บริการ ตรวจซ่อมพื้นฟรี โดยยังไม่รวมค่าบริการในการเดินทางไปหาลูกค้า โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทาง ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
  2. ในระยะเวลารับประกัน ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าทุกอย่าง ต้องรบกวนลูกค้า ถ่ายวีดีโอ และ ถ่ายรูป อาการที่เป็นปัญหา ชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นปัญหา หรือ ความผิดปกติอื่นๆ ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการส่งต่อไปให้ช่างผู้ชำนาญการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปแก้ไข ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาและเพื่อความสะดวกของลูกค้าเอง
  3. รับประกัน 1 ปี บวม หลุด ล่อน ของสารเคลือบ ไม่รวมการรับประกันจาก ของแข็งหล่น กระแทกใส่ การขูดขีดจากการใช้งาน รอยต่อเติมโดยไม่ผ่านทางบริษัท การทรุดตัวจากโครงสร้าง การใช้พื้นผิดประเภทของงาน การใช้เครื่องจักร หรือ มีการวางน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานของงานเคลือบตามคำแนะนำของบริษัท การเสื่อมสภาพจาก อุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม และอื่นๆ

และยังมีเงื่อนไขการรับประกันอื่นๆ ดังต่อไปนี้

  1. การรับประกันสินค้าไม่คลอบคลุมถึง ลักษณะการใช้งาน หรือ ชิ้นส่วนสินค้า หรือ สภาพสินค้า ดังต่อไปนี้
   • การใช้งานสินค้าผิดประเภท เช่น การนำสินค้าสำหรับใช้ในบ้าน ไปใช้งานในฟิตเนสหรือบริษัท
   • การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม สินค้า ให้มีลักษณะผิดไปจากเดิม
   • การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ไม่ระมัดระวัง
   • การประกอบและติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือ ผิดจากที่แนะนำ
   • การไม่บำรุงรักษา หรือ ทำความสะอาดสินค้า ตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม
   • ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาดผิดวิธี
   • ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะเป็นการย้ายตัวสินค้าเอง หรือ ย้ายสิ่งของที่อยู่บนตัวสินค้า
   • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติ
   • ความเสื่อมของวัสดุตามการใช้งาน เช่น การยุบตัว การเกิดสนิม ขาด แตก
   • รอยขีดข่วน รอยขนแมว ชิ้นส่วนขาด ชิ้นส่วนหัก ตามการใช้งานของลูกค้า
  2. การรับประกันไม่คลอบคลุมถึง วัสดุสิ้นเปลือง หรือ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด ต่างๆ เช่น ตัวล็อคแผ่นยาง กาว เป็นต้น
  3. การรับประกันไม่คลอบคลุมถึง สินค้าของแถม อุปกรณ์เสริมภายนอก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
  4. การรับประกันไม่คลอบคลุมถึง กลิ่นของสินค้า โดยสินค้าบางประเภทจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวสินค้าเอง ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเรื่องกลิ่นของสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ
  5. การรับประกันไม่คลอบคลุมถึง ฝุ่น ผง ที่ติดกับตัวสินค้าเอง เนื่องจากสินค้าบางประเภท ผลิตจากการนำเม็ดยางมารวมกัน จึงอาจจะมี ฝุ่น หรือ ผง เนื่องจากกระบวนการผลิตได้ โดยทั่วไป ฝุ่น หรือ ผง เหล่านี้ จะหมดไปหลังจากทำความสะอาดด้วยการ กวาด ดูดฝุ่น หรือ ถู ไประยะเวลาหนึ่ง ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเรื่อง ฝุ่น หรือ ผง ของสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ
  6. หากลูกค้าตกลงให้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแผ่นปูพื้นให้ จะต้องแจ้งรูปแบบหรือแพทเทิร์นในการปูพื้นที่ลูกค้าต้องการให้ทางบริษัททราบก่อน ถ้าหากลูกค้าไม่ได้แจ้ง ทางบริษัทจะทำการปูพื้นในรูปแบบที่ช่างผู้ชำนาญการเห็นว่าสมควร และถือว่าลูกค้ายอมรับรูปแบบหรือแพทเทิร์นนั้นๆ แล้วโดยอัตโนมัติ
  7. การส่งสินค้ากลับมาให้ทางบริษัทเพื่อเคลมประกัน ลูกค้าจะต้องส่งมาพร้อมกับกล่องสินค้าเดิม และต้องแพ็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนส่งกลับมาที่บริษัท
  8. เมื่อสินค้าได้รับการเปลี่ยนอะไหล่ หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ โดยคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. เงื่อนไขการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้าก่อน และ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : ทางร้านไม่มีเอกสารรับรอง เช่น เอกสาร ผลการทดสอบ ความปลอดภัย ระยะการกระแทก ฯลฯ